Medicul Tau de Familie

05/24/2010

Emisiune  Radio Nord Est – 24 mai 2010
Voi începe prin a vă descrie într-un mod succint organizația noastră „Patronatului medicilor de familie Iași”, dar mai întâi as dori să vă spun câteva cuvinte despre medicina de familie, rolul și locul ei în sistemul de sănătate din țara noastră.
Medicina de Familie ca specialitate, a devenit din 1999 segmentul primar al sistemului sanitar care a  fost liberalizat prin apariția Ordonanței Nr. 124 din 29 august 1998 - republicată - actualizată și Legiferată prin Legea 629/2001.
Acest cadru legal dă posibilitatea Medicului de a-și organiza un Cabinet medical oferind servicii medicale în sistem privat sau în Contract cu Casa de Sănatate.
Profesia de medic de familie este o profesie liberală.
De la înfiintare medicina de familie a parcurs mai multe etape: la început a fost mai dificil, pe lângă activitatea medicală, am început să învațăm să coordonăm activitatea cabinetului într-o formă nouă, am învațăt programe computerizate, am învațăt legi, am învațăt contabilitate primară, am devenit în adevaratul sens al cuvântului, manageri ai cabinetelor noastre.
În lunga tranziție a reformei sistemului de sănătate, percepția asupra activității noastre a fost de la minimalizarea medicinei primare și încercarea de îngrădire a activității și până în prezent când se recunoaște  că medicii de familie rezolvă între 70-80 % dintre cazurile prezentate la cabinetele noastre.
Important de subliniat ca la nivelul medicinii de familie costurile pe caz rezolvat sunt minime, comparativ cu segmentele superioare ale sistemului de sănătate.
Și tot de subliniat este faptul ca noi medicii de familie tratam OMUL, în timp ce medicii din ambulator sau spital tratează doar boala pacientului; asta pentru că relația noastră strânsă cu pacientul ne permite să-l cunoaștem pe el, să-i cunoaștem familia și toate predispozițiile față de anumite boli, modul de reacție la medicație.
Noi, medicii de familie, ne îngrijim în egală măsură și de omul bolnav, dar și de cel sănătos – privind profilaxia bolilor: vaccinările la diferite etape din viață, recomandările alimentare, educația medicală pe care o facem zilnic pacientului. Chiar dacă un pacient este  tratat în spital, tot medicul de familie este cel care se preocupă de continuarea tratamentului, de indicațiile regimului alimentar și de viață, de monitorizarea evoluției bolii.
În desfășurarea activității noastre ne-am confruntat cu multiple greutăți în special privind insuficienta finanțare a activității. S-a impus deasemeni necesitatea unui schimb de experiență continuu între medicii de familie, fapt ce a condus la materializarea voinței comune de a înființa o organizație cu personalitate juridică, nonguvernamentală și nonprofit, numita Patronatul Medicilor de Familie Iași.
Patronatul ca prim scop îşi propune crearea şi dezvoltarea cadrului organizatoric necesar pentru promovarea intereselor cu caracter profesional, ştiinţific, patronal, legislativ, juridic, şi economic , pentru dezvoltarea unor raporturi instituţionalizate cu autorităţile publice, cu societatea civilă, pentru realizarea de activităţi şi iniţiative care promovează:

  • dezvoltarea şi afirmarea specialităţii de medicina familiei;
  • reprezentarea, susținerea și protejarea intereselor cu caracter profesional al medicilor de familie.

Plecând de la acest lucru Patronatul promovează concurența loială, în condițiile legii, în scopul asigurării de șanse egale fiecăruia dintre membrii săi, promovează impunerea la nivel național a unui standard minim de calitate privind acordarea de servicii medicale.
Patronatul propune măsuri legislative sau reglementări în domeniul social sau administrativ, cu impact ăn protejarea intereselor medicilor de familie în general, dar și informarea opiniei publice și organismelor statului interesate, în cadrul legii, de diverse aspecte ale asistenței medicale, morbidității și comportamentului demografic la un moment dat, sau pe un anumit teritoriu, în scopul stabilirii de acțiuni viitoare pentru îmbunătățirea serviciilor de sănătate, implicit a stării de sănătate a populației.
Noi medicii de familie ne dorim ca asistența primară să fie mai bine finanțată pentru a putea dota cabinetele cu aparatură medicală fapt ce ne-ar permite să oferim pacienților noștri servicii medicale diversificate și de înaltă calitate.
Sunt foarte mulți colegi MF care au diverse conpetențe – în ecografie de exemplu, și dotarea cu ecograf al unui cabinet ar fi foarte util, dar este foarte costisitor. La nivel național Patronatele județene s-au constituit în Federația Națională care s-a afiliat la Organizația Patronală Națională Ugir 1903. Patronatele medicilor de familie au participat activ la negocierea actualului Contract Cadru, ce legiferează relația noastră cu Casa de Asigurări de Sănătate și implicit asigurarea serviciilor medicale către pacienții noștri.
În ultimii 2 ani, în situația economică prin care trece țara, s-au redus drastic sumele alocate medicinii primare și întregului sistem de sănătate și așa subfinanțat.
La presiunea Patronatelor s-au alocat sume care chiar dacă nu sunt cele dorite, oferă continuitate la un nivel minimal pentru funcționarea cabinetelor medicale. Pentru a avea o imagine asupra rezultatelor negocierilor, trebuie amintit că în varianta de finanțare propusă de guvern, cabinetele care asigură servicii de sănătate la o medie de 1500 pacienți, urmau să-și înceteze activitatea. Situația este departe de a fi rezolvată, motiv pentru care Patronatul solicită solidaritate și sprijin din partea pacienților, a societății civile în ansamblu și nu în ultimul rând al decidenților.
Abuzul de medicamente
Dintre toate medicamentele folosite pentru tratamentul diverselor afecțiuni, antibioticele sunt cel mai des folosite. O analiză publicată în 2007 arata că grupa de vârstă care primește cel mai des frecvent antibiotice este cea preșcolarilor.
Părinții sunt cei fac presiuni asupra medicilor pentru a primi medicație cu antibiotice pentru copil. Majoritatea doctorilor cedează acestei presiuni de teama de a nu-și pierde pacienții, dar studiile au demonstrat că 2/3 din tratamentele cu antibiotice sunt administrate inutil.
În cazul copiilor 25% din tratamentul cu antibiotice orale sunt incomplete, apărând o întrerupere prematură a tratamentului, fie deoarece parintele consideră – eronat – că afecțiunea s-a vindecat, fie copilul refuză medicația s-au au apărut efecte adverse.
Astfel în afara folosirii în exces a antibioticelor apare și problema unor tratamente neadecvate, ca durată, dozaj, administrare ceea ce determină un risc foarte mare de apariție a bacteriilor rezistente la antibiotice.
Rezistența bacteriană nu este singurul risc al utilizării excesive a antibioticelor, deoarece în timpul administrării unor astfel de medicamente pot apărea reacții adverse care nu sunt de neglijat și se dovedesc uneori foarte dificil de tratat.
Acestea variază de la infecții micotice și tulburări gastrointestinale, la diaree severă și reacții alergice care pot fi mortale.
Tetraciclina, de exemplu, perturbă dezvoltarea dentiției definitive la copii, iar amoxicilina, un medicament cu larga utilizare în pediatrie, determină apariția defectelor de smalț dentar.
Penicilinele și cefalosporinele pot provoca reacții alergice grave, uneori chiar mortale.
La nivel european, 70% dintre persoanele care răcesc iau antibiotice fără să consulte medicul, dar gradul de rezistență la antibiotice variază de la un stat la altul, românii fiind printre cei mai afectați. Noi  suntem pe locul doi, la autoadministrarea de antibiotice și pe locul întâi în ce privește rezervele de medicamente păstrate în casă.
Putem preveni toate aceste efecte negative ale antibioticelor dacă vom ține cont că este foarte important să le utilizăm respectând strict indicația medicului, în dozele, la intervalele și pe durata recomandată, fără întreruperi. Majoritatea antibioticelor sunt prescrise pe o durată de 5-7 zile.
Dr. Ibănescu Magdalena, medic primar medicină de familie.

Administrator e-mail: administrator[at]pmfiasi.ro
Website e-mail: patronat[at]pmfiasi.ro