Actul constitutiv al Patronatului Medicilor de Falimie Iasi

Subsemnatii:

 1. Dr. Burdea Eugenia
 2. Dr. Covaliu Lidia Camelia
 3. Dr. Bodescu Amancei Larisa
 4. Dr. Crivoi Petre
 5. Dr. Craus Irina
 6. Dr. Raicea Adriana
 7. Dr. Ghinita Cristina Liliana
 8. Dr. Ibănescu Magdalena
 9. Dr. Lazar Zahacinschi Diana-Carmen
 10. Dr. Muraru Stela-Camelia
 11. Dr. Nistor Getta
 12. Dr. Nistor Daniela
 13. Dr. Malacea Cornelia
 14. Dr. Petrescu Mariana
 15. Dr. Untu Gabriela

numiţi în continuare fondatori, am hotărât să înfiinţăm PATRONATUL MEDICILOR DE FAMILIE IAȘI care va funcţiona conform prezentului Act Constitutiv, al Statutului Patronatului şi a legislaţiei civile româneşti în vigoare, ca persoană juridică de drept privat fără scop patrimonial.

Administrator e-mail: administrator[at]pmfiasi.ro
Website e-mail: patronat[at]pmfiasi.ro